TPBVSK Lumedi-V – Hỗ trợ tăng cường sức khoẻ đường hô hấp

420,000 

Thành phần có trong Lumedi-V

Hỗn hợp cao 300mg tương đương thảo mộc thô gồm:

 • Tô tử (Fructus Perillae)…………………………………………………………….. 500mg
 • Bạch giới tử (Semen Sinapis albae)……………………………………..375mg
 • La bạc tử (Semen Raphani)……………………………………………………..250mg
 • Bạch Linh (Poria cocos Wolf)………………………………………………….250mg
 • Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides)……………………………250mg
 • Qua lâu căn (Radix Trichosanthis)………………………………………..150mg
 • Cam thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch)……………………………..150mg
 • Bạch thược (Paeonia lactiflora)………………………………………………150mg
 • Bồ công anh (Lactuca indica)…………………………………………………..135mg
 • Thái tử sâm (Pseudostellaria raphonorrhiza)…………………125mg
 • Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis)…………………………………..120mg
 • Trần bì (Pericarpium Citri deliciosa)…………………………………..112,5mg
 • Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)…………………………………………….112,5mg
 • Hậu phác (Magnolia officinalis)……………………………………………112,5mg
 • Đinh lịch tử (Lepidium apetalum willd)………………………………..100mg
 • Sài hồ (Bupleurum sinense)…………………………………………………………75mg
 • Liên kiều (Forsythia suspensa)………………………………………………….60mg
 • Gừng tươi (Zingiber officinale)…………………………………………………..45mg
 • Phụ liệu: đường kính, nipasol, nipagin, mật ong, hương, nước vừa đủ.

Còn hàng