TPBVSK Lumedi-V Kids – Hỗ trợ giảm ho, nhuận phế

150,000 

– Cho 1 lọ 90ml chứa:

 • Tô tử (Fructus Perillae)…………………………………………………………….. 1500mg
 • Bạch giới tử (Semen Sinapis albae)……………………………………..1125mg
 • Cao La bạc tử (Semen Raphani)……………………………………………………..750mg
 • Bạch Linh (Poria cocos Wolf)………………………………………………….750mg
 • Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides)……………………………750mg
 • Qua lâu căn (Radix Trichosanthis)………………………………………..450mg
 • Cam thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch)……………………………..450mg
 • Bạch thược (Paeonia lactiflora)………………………………………………450mg
 • Bồ công anh (Lactuca indica)…………………………………………………..405mg
 • Thái tử sâm (Pseudostellaria raphonorrhiza)…………………375mg
 • Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis)…………………………………..360mg
 • Trần bì (Pericarpium Citri deliciosa)…………………………………..337,5mg
 • Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)…………………………………………….337,5mg
 • Hậu phác (Magnolia officinalis)……………………………………………337,5mg
 • Đinh lịch tử (Lepidium apetalum willd)………………………………..300mg
 • Sài hồ (Bupleurum sinense)…………………………………………………………225mg
 • Liên kiều (Forsythia suspensa)………………………………………………….180mg
 • Gừng tươi (Zingiber officinale)…………………………………………………..135mg
 • Phụ liệu: đường phèn, nipasol, nipagin, mật ong, hương, nước vừa đủ.

Còn hàng