TPBVSK Stomacin – Hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm dạ dày

450,000 

Thành phần có trong Stomacin

Mỗi viên nang cứng chứa 850mg cao dược liệu, trong đó bao gồm:

 • Bột Mai mực …………………………………. 166mg
 • Cao Đảng sâm ……………………………. 75mg
 • Cao Bạch truật ……………………………. 75mg
 • Cao Thương truật ………………………. 75mg
 • Cao Hoài sơn ………………………………… 75mg
 • Cao Bạch linh ……………………………….. 45mg
 • Cao Sơn tra …………………………………….. 45mg
 • Cao Diên hồ sách ………………………… 45mg
 • Cao Lá khôi tía ………………………………. 37,5mg
 • Cao Dạ cẩm …………………………………….. 37,5 mg
 • Cao Gừng tươi ………………………………… 25mg
 • Cao Bạch biển đậu ………………………. 25mg
 • Cao La bặc tử …………………………………… 20mg
 • Curcumin 95% …………………………………….15mg
 • Cao Vỏ dụt …………………………………………15mg
 • Cao Chỉ xác …………………………………………12,5mg
 • Cao Trần bì………………………………………….12,5mg
 • Cao Cỏ mực………………………………………..7,5mg
 • Cao Kim ngân hoa ……………………………..7,5mg
 • Cao Liên nhục ……………………………………..5,8mg
 • Cao Cam thảo ……………………………………..4,1mg
 • Cao Hương phụ ……………………………………4,1mg
 • Cao Hậu Phác …………………………………….2,5mg
 • Cao Sa nhân ………………………………………2,5mg
 • Cao Thào quà ……………………………………..2,5mg
 • Cao Hoàng cầm …………………………………..2,5mg
 • Cao Ích chi nhân …………………………………2,5mg

Phụ liệu: bột bắp, magnesium stearat, talc, nipagil, nipasol, DST vừa đủ 1 viên

Còn hàng